LSFZ-1
LSFZ-3
LSFZ-4
LSFZ-2

בדיקת איכות ייצור בתפזורת

בדיקת איכות ייצור בתפזורת

המפעל שלנו עקב אחר דרך בדיקת האיכות הבינלאומית AQL2.5-4.0 עבור כל משלוח, פרטים כדלקמן:

qua (1)

qua (2)

לכן, כל עסקה, כאשר השקיות הגיעו למחסן היעד, מרוצים להפיץ, כל הלקוחות יכולים להרוויח כסף בקלות, אנו מאפשרים לעסק להיות פשוט ובטוח במשפחה העולמית.